×
Home Livescore

Servicevoorwaarden

Welkom bij Echtvoetbal.nl!

Deze servicevoorwaarden regelen jouw gebruik van de website Echtvoetbal.nl en alle bijbehorende diensten (hierna gezamenlijk aangeduid als de "Dienst"), aangeboden door Echtvoetbal.nl (hierna aangeduid als "wij", "ons" of "onze").

Door gebruik te maken van de Dienst ga je akkoord met deze servicevoorwaarden. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat je de Dienst gebruikt.

1. Gebruiksvoorwaarden

1.1. Je gaat ermee akkoord de Dienst alleen voor legitieme doeleinden te gebruiken en geen enkele activiteit uit te voeren die de Dienst kan schaden, uitschakelen, overbelasten of aantasten.

1.2. Je stemt ermee in geen enkele vorm van spam, virussen, malware of enige andere schadelijke code te verzenden via de Dienst.

2. Intellectueel eigendom

2.1. Alle inhoud en materialen beschikbaar op de Dienst, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo's, video's en software, zijn eigendom van Echtvoetbal.nl of haar licentiegevers en zijn beschermd door auteursrecht, handelsmerk en andere toepasselijke wetten inzake intellectueel eigendom.

2.2. Je mag geen enkel deel van de Dienst kopiëren, reproduceren, verspreiden, wijzigen, afgeleide werken maken van, publiceren, uitvoeren, weergeven, licentiëren, overdragen of verkopen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Echtvoetbal.nl.

3. Beperking van aansprakelijkheid

3.1. De Dienst wordt geleverd op "as is" en "as available" basis, zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet.

3.2. In geen geval zijn wij aansprakelijk jegens jou of enige derde partij voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, exemplaire of gevolgschade, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, verlies van gegevens of andere immateriële verliezen die voortvloeien uit het gebruik van de Dienst.

4. Wijzigingen in de dienstvoorwaarden

4.1. We behouden ons het recht voor om deze servicevoorwaarden op elk moment naar eigen goeddunken te wijzigen of bij te werken. Het is jouw verantwoordelijkheid om regelmatig te controleren op updates van deze servicevoorwaarden.

Door gebruik te maken van de Dienst na eventuele wijzigingen in deze servicevoorwaarden, ga je akkoord met de herziene voorwaarden.

5. Contactgegevens

Als je vragen hebt over deze servicevoorwaarden, neem dan contact met ons op via [email protected]